Header Ads

Blockchain là gì ? Những thông tin cơ bản về công nghệ blockchain

Blockchain là gì ? Nói một cách đơn giản và dễ hiểu blockchain là một công nghệ truyền tải dữ liệu một cách an toàn dựa vào hệ thống mã hóa phức tạp và nó được ví như là một cuốn sổ cái kế toán của một doanh nghiệp nơi mà đồng tiền được giám sát một cách chặt chẽ .


Hiện nay nhiều người vẫn nhầm lẫn khi nghĩ rằng blockchain và Bitcoin là một bởi khi tìm kiếm các nội dung về blockchain trên Google thì hầu như các nội dung đều gắn liền blockchain với Bitcoin điều này hoàn toàn không đúng và chúng tôi khẳng định lại với các bạn rằng Blockchain là một công nghệ đứng sau Bitcoin và nó giúp cho những “đồng tiền ảo” như Bitcoin hoạt động. Vậy blockchain là gì? nó hoạt động như thế nào? Dự báo về tương lai của blockchain tất cả đều có trong bài chia sẽ hôm nay nhé ! 

Blockchain là gì?

Nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất blockchain là một công nghệ truyền tải dữ liệu được mã hóa một cách phức tạp và nó được ví như là một cuốn sổ cái kế toán của một công ty nơi mà dòng tiền được giám sát một cách nghiêm ngặt và minh bạch.


Blockchain theo nghĩa phức tạp hơn blockchain là một “digital ledger” (sổ cái số). Blockchain chứa danh sách các transactions tăng đều đặn được gọi là “blocks” – tất cả được kết nối một cách tuần tự với nhau (sequentially connected). Mỗi block đều có một liên kết (link) với một block trước đó trong danh sách.

Một khi block đã được đưa vào “chain”, nó sẽ không thể bị xóa bỏ, và trở thành một phần của một CSDL cố định chưa tất cả các transactions đã từng diễn ra từ khi vận hành.

Một trong những tính năng thú vị nhất về công nghệ blockchain chính là không có central authority hay một nguồn ledger duy nhất. Điều này có nghĩa mọi nodes đều có một bản sao hoàn chỉnh, đầy đủ của blockchain đó. Khi một block mới được thêm vào, mọi node đều sẽ biết đến nó. Phân bố phân tán và sự tin tưởng giúp đảm bảo sự minh bạch của hệ thống.

#Tính an toàn của Blockchain

Công nghệ Blockchain giống như internet ở chỗ nó có một sức mạnh được xây dựng sẵn. Bằng cách lưu trữ các khối thông tin giống nhau trên mạng, blockchain không thể:
  • Bị kiểm soát bởi bất kỳ một thực thể nào.
  • Chính xác và không thể có sai sót.

Bitcoin đã được phát minh vào năm 2008. Kể từ đó, Bitcoin blockchain đã hoạt động mà không bị gián đoạn đáng kể. Đến nay, bất kỳ sự cố nào liên quan đến Bitcoin đề là do tác động từ con người như hack hay lừa đảo.

Blockchain hoạt động thế nào?#Tương lai của công nghệ Blockchain

Có thể nói, blockchain được tạo ra như một cuộc cách mạng giúp các hoạt động thương mại điện tử an toàn và tiết kiệm chi phí hơn. Hệ thống này thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của con người đối với thương mại internet. Tiềm năng lớn nhất của Blockchain là sự kết hợp với hợp đồng thông minh, một công nghệ giúp các giao dịch, thỏa thuận được xác nhận mà không tiết lộ thông tin giữa các bên tham gia bất kỳ.

Hiện nay, có khá nhiều doanh nghiệp, công ty đi theo xu hướng tạo dựng riêng một mạng lưới blockchain để phục vụ việc giao dịch, vì thế trong tương lai blockchain sẽ vô cùng phát triển và được áp dụng rộng rãi.